Full River Red (2023)

Full River Red (2023)

HD 6.5/10 159 min

Full River Red (2023) Plot:

During China's Song Dynasty, A mysterious murder occurs at Chancellor Quin Hui's residence after meeting delegates from the neighboring Jin Dynasty. The members become embroiled not just in a murder mystery, but a larger conspiracy concerning the fate of the empire.
Country: USA
Release: 2023-01-22
Director: Yimou Zhang
Actors: Teng Shen, Jackson Yee, Yi Zhang, Jiayin Lei, Yunpeng Yue, Jiayi Wang, Binlong Pan, Ailei Yu, Jingfei Guo, Hao Ou, Xiang Wei, Chi Zhang, Yan Huang, Jingya Xu, Pengyu Jiang, Boyang Lin, Fan Fei, Ren Sinuo, Yongsheng Chen