Spirited Away (2001)

Spirited Away (2001)

HD 8.5/10 125 min

Spirited Away (2001) Plot:

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.
Country: USA
Release: 2001-07-20
Director: Hayao Miyazaki,Hayao Miyazaki,Atsushi Takahashi,Masayuki Miyaji,Yoshiyuki Momose
Actors: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takashi Naitō, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashūin, Ryunosuke Kamiki, Yumi Tamai, Yo Oizumi, Koba Hayashi